Konsultacije

Ovdje također može da ide neki podnaslov

Osnivač i vlasnik Advokatske kancelarije Eterović, gđa. Amila Eterović pored oblasti građanskog prava u vršenju advokatske djelatnosti, kao podspecijalizacijom bavi se i zaštitom autorskog i prava industrijskog vlasništva.

U skladu sa tim gđa. Amila Eterović upisana je i kao registrovani zastupnik u Registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove pri Institutu za intelektualno vlasništvo pod brojem BA010TD.

U skladu sa Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini i Odlukom o uvjetima za upis u registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zastupnici upisani u Registar kod instituta jedini su ovlašteni za zastupanje u postupcima sticanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskog dizajna i žiga.

Advokatska kancelarija Eterović također pruža savjetodavne usluge na području autorskog i srodnih prava u sklopu kojih za naše klijente ostvarujemo kontakte sa organizacijama autora i drugim pravnim licima specijalizovanim za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava.

Ovdje ide neki text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries.


Ukupno: KM