Konsultacije

Ovdje također može da ide neki podnaslov

Osnivač i vlasnik Advokatske kancelarije Eterović, gđa. Amila Eterović pored oblasti građanskog prava u vršenju advokatske djelatnosti, kao podspecijalizacijom bavi se i zaštitom autorskog i prava industrijskog vlasništva.

U skladu sa tim gđa. Amila Eterović upisana je i kao registrovani zastupnik u Registar zastupnika za industrijski dizajn i žigove pri Institutu za intelektualno vlasništvo pod brojem BA010TD.

U skladu sa Zakonom o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini i Odlukom o uvjetima za upis u registre zastupnika za zaštitu industrijskog vlasništva koje vodi Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zastupnici upisani u Registar kod instituta jedini su ovlašteni za zastupanje u postupcima sticanja, održavanja, prometa i prestanka prava industrijskog dizajna i žiga.

Advokatska kancelarija Eterović također pruža savjetodavne usluge na području autorskog i srodnih prava u sklopu kojih za naše klijente ostvarujemo kontakte sa organizacijama autora i drugim pravnim licima specijalizovanim za obavljanje djelatnosti ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava.

Ukratko opišite vaš zahtjev

Ukupno: KM