Novosti

Ovdje može iči nešto kao podnaslov

Advokatska kancelarija – Princip rada advokata

Advokatura i advokatske usluge nisu samo posao, niti se oni mogu podvoditi u nekakve kalupe i standarde. Biti kreativan i istrajan uopšte, podrazumjeva iznalaženje bolje ideje, radi dolaska do optimalno najidealnijeg pravnog rješenja. Kvalifikovani smo da probleme prepoznamo u njihovoj ranoj fazi, uradimo detaljnu analizu potrebnih pravnih aktivnosti, a onda i  – rješimo problem. Advokat Sarajevo Podrazumjevamo, da naši klijenti […]

Saznaj više

Advokatura u Bosni i Hercegovini

Advokatura u Bosni i Hercegovini trenutno nije ustanovljena na državnom nivou (nacrt Zakona o advokaturi BiH). Advokatura / odvjetništvo je organizirano na razini entiteta. Prema Zakonu o advokaturi Federacije BiH, advokatura je nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcionira sukladno zakonu. Advokatsku djelatnost kao profesionalnu djelatnost vrše advokati kao pojedinci, advokati u svrhu zajedničkog vršenja profesije […]

Saznaj više

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Saznaj više