Advokatura u Bosni i Hercegovini

Advokatura u Bosni i Hercegovini trenutno nije ustanovljena na državnom nivou (nacrt Zakona o advokaturi BiH). Advokatura / odvjetništvo je organizirano na razini entiteta. Prema Zakonu o advokaturi Federacije BiH, advokatura je nezavisna profesionalna djelatnost koja se organizira i funkcionira sukladno zakonu. Advokatsku djelatnost kao profesionalnu djelatnost vrše advokati kao pojedinci, advokati u svrhu zajedničkog vršenja profesije mogu formitati zajedničke advokatske kancelarije i advokatsko društvo. Advokati su dužni pružati pravnu pomoć savjesno i stručno, sukladno Ustavu, zakonu i drugim propisima, kao i Satutu i drugim općim aktima Federalne advokatske komore, te Kodeksu odvjetničke etike advokata FBiH.

Advokat je dužan čuvati kao advokatsku tajnu sve što mu je stranka povjerila, izuzev ako je advokat / odvjetnik oslobođen ove obaveze na temelju izričitog ili prešutnog odobrenja stranke. Advokatsku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade u advokatskoj kancelariji, zajedničkoj advokatskoj kancelariji ili advokatskom društvu. Advokati u FBiH se obavezno udružuju u jednu od regionalnih advokatskih komora prema sjedištu advokatskog ureda, a to su Regionalne advokatske komore: Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica i Bihać; čime ujedno stječu članstvo u Federalnoj advokatskoj / odvjetničkoj komori. Advokatska komora Federacije BiH ima sjedište u Sarajevu.

Jedinstven Imenik advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Advokatskoj komori FBiH u Sarajevu, a regionalne advokatske komore vode Imenike advokata za advokate sa sjedištem na svom području. Advokat je odgovoran za rad svoje kancelarije. U zajedničkim advokatskim kancelarijama svi advokati odgovaraju za rad advokatske kancelarije. U advokatskim društvima, advokati članovi društva odgovaraju za rad advokatskog društva. Dužnost je advokata da se prilikom obavljenja advokatske djelatnosti stalno brinu za unapređenje i afirmaciju advokature kao samostalne i nezavisne profesionalne djelatnosti. Svaki advokat je dužan da čuva svoju čast, moralni lik advokata, neovisnost, savjesnost i stručnost, tako da takvim svojim ponašanjem podstiče i druge. Odnos advokata prema sudu, drugim državnim organima i njihovim predstavnicima, treba da bude izraz poštovanja prava, pravne kulture i pravničke profesije. Advokat Sarajevo ili Advokat u Tuzli

– Sjedište advokatske komore Republike Srpske je u Banja Luci. Ustav Republike Srpske u članu 131 navodi: “Advokatura je samostalna i neovisna djelatnost i služba koja pruža pravnu pomoć. Organizacija i rad advokature uređuju se zakonom”, a advokati su dužni pružati pravnu pomoć u zaštiti ljudskih prava i sloboda građana zajamčenih ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i prava i interese fizičkih i pravnih osoba koji su definirani zakonima i drugim propisima. Djelatnost advokata jeste davanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka, sastavljanje isprava koje su u nadležnosti, zastupanje stranaka u svim građanskim, upravnim i drugim postupcima i poslovima pred svim redovnim i drugim sudovima, državnim tijelima, arbitražom, te drugim pravnim osobama.

– Brčko Distrikt BiH nema samostalnu advokatsku komoru nego se advokati iz Brčko Distriktaučlanjuju u jednu od advokatskih komora na području Bosne i Hercegovine (Federacije BiH ili Republike Srpske). Advokatska kancelarija Sarajevo