Advokatska kancelarija – Princip rada advokata

Advokatura i advokatske usluge nisu samo posao, niti se oni mogu podvoditi u nekakve kalupe i standarde. Biti kreativan i istrajan uopšte, podrazumjeva iznalaženje bolje ideje, radi dolaska do optimalno najidealnijeg pravnog rješenja.

Kvalifikovani smo da probleme prepoznamo u njihovoj ranoj fazi, uradimo detaljnu analizu potrebnih pravnih aktivnosti, a onda i  – rješimo problem. Advokat Sarajevo

Podrazumjevamo, da naši klijenti od nas očekuju samo najbolja moguća rješenja i advokatske usluge, zbog toga mi u advokatskoj kancelariji gradimo svaki odnos sa našim klijentima na razumijevanju aspekata predmetnog pravnog pitanja u cilju pronalaženja najoptimalnijeg pravnog rješenja, a sve u skladu sa specifičnim potrebama naših klijenata. Vjerujemo da građenje dugoročne poslovne saradnje između klijenata i advokata, zasnovanog na veoma jednostavnom principu zajedničkog rada sa klijentom kao sa jednakim partneromuvek dovodi do najboljih rezultata u konačnici. Naš advokatski ured savjetuje klijente u ostvarivanju njihovih zakonskih prava i zajedno sa njima teži iznalaženju najboljih pravnih rješenja. Advokatska kancelarija Sarajevo.

Naša advokatska kancelarija ne zna za standardnog klijenta. Svaki naš klijent znači poseban pristup i omogućena mu je visokokvalifikovana pravna podrška. S druge strane, zauzvrat očekujemo Vašu iskrenu saradnju. U cilju dostizanja maksimalnog učinka, Vaše povjerenje, uvid u proces i relevantni podaci, ključ su uspjeha. Vodeći princip poslovanja advokatske kancelarije je pružiti uslugu koja će biti kombinacija pouzdanog pravnog savjeta i najviših međunarodnih standarda u advokatskoj struci.

Uža specijalnost advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima i organima uprave Bosne i Hercegovinine u građanskim predmetima, privrednim sporovima, te odbrana u krivičnim postupcima te drugim oblastima profesionalnog angažmana advokatske kancelarije.Advokatski ured u Sarajevu i advokatski ured u Tuzli.

Načela rada advokatske kancelarije: Strogo poštovanje principa profesionalne tajnosti te kodeksa advokatske etike. Striktno izbjegavanje poslova u kojima postoji konflikt interesa. Profesionalno izvršavanje naloga klijenata uz maksimalno očuvanje interesa klijenata u svakom konkretnom slučaju. Advokatska kancelarija iznalazi optimalna rješenja u internacionalnim pravnim slučajevima.

Naša advokatska kancelarija sarađuje sa preko 50 advokatskih kancelarija iz svih dijelova svijeta, uključujući i sve zemlje bivše države. Advokat u Sarajevu

“Da mihi factum dabo tibi jus – Daj mi činjenice, dat ću ti pravo.”